Капачки за отворите в основната рамка при солова конфигурация

При демонтиране на спомагателната рама за пасажера, остават видими отвори при свръзката и с основната рама. Тези елементи покриват именно тях.

• Алуминиеви двойни капачки, покриващи отворите в основната рама