Високо стъкло

• Балонообразно стъкло, прозрачно или тонирано
• По-високо от стандартното (+ ок. 5 см)
• По-добра защита от вятъра
• Отговарящо на европейските изисквания¹

¹ Винаги проверявайте местните законови разпоредби.

Код: 77338550074 Категории: , , Етикет: