Алармена система (без система за централно заключване)

Алармата се задейства от вибрации и промяна в позицията на мотоциклета. Тя активира и аварийните светлини. Предлага се и като допълнително оборудване с централно заключване.

• Алармена система без централно заключване
• Подава акустични и визуални сигнали при вибрации или промяна на позицията на мотора
• Активира се при заключване на мотоциклета
• Предлага се и като допълнително оборудване с централно заключване